Despre noi > Servicii

Servicii

 

 

IFCP oferă servicii pentru angajatorii din economia națională

 

 

 

 

AO „Institutul de Formare a Capacităților Profesionale” (www. ifcp.md), constituită în 2008, deține o experiență bogată  în elaborarea instrumentelor de gestionare a resurselor umane și formarea forței de muncă calificate în sectoarele construcții, agricultură și alimentație publică, apă și canalizare, industrie nealimentară.

IFCP oferă următorul portofoliu de servicii :

1.      Elaborarea fișelor postului pentru angajații unei întreprinderi/instituții

 

Fișa postului este un instrument, de responsabilizare atît a angajatului cît și a angajatorului, care descrie sarcinile de muncă specifice unui post de muncă. Fișa reprezintă baza de plecare nu doar în stabilirea competențelor profesionale necesare, dar și în evaluarea corectă a performantelor și asigură totodată condițiile de promovare și formare profesională.

 

2.      Evaluarea performanței profesionale a angajaților unei întreprinderi / instituții prin chestionare de autoevaluare, interviuri de evaluare, probe de evaluare teoretice și practice.

 

Stabilirea rezultatelor și comportamentelor angajaților la finalul unei perioade de timp prin diverse metode de evaluare, este absolut necesară pentru introducerea măsurilor de corecție, modificarea sarcinilor de muncă, promovarea sau retrogradarea în funcție, efectuarea rotației de personal, identificarea necesităților de formare continuă în vederea sporirii productivității fiecărui angajat și realizării principiului „omul potrivit la locul potrivit.

 

3.      Desfășurarea seminarelor „Etica profesională pentru angajați” (în orice sector economic)

 

O etică corectă la locul de muncă poate îmbunătăți imaginea unei companii, atît pe plan intern, cît și pe plan extern. Pe plan intern, calitatea echipei, cît si performanțele acesteia vor crește, ierarhia nu va fi contestată, iar munca va fi realizată la termen și calitativ. Pe plan extern, imaginea companiei va avea de cîstigat atunci cînd la locul de muncă sunt implementate și respectate o serie de principii în ceea ce privește etica. Dacă angajații unei companii iau decizia de a se comporta etic între ei, locul de muncă va deveni nu numai plăcut, dar și mai productiv. Acest fapt va contribui la o mai bună reputație a companiei, lucru ce va duce la o relație de loialitate din partea clienților și la profituri mai mari.

Seminarul se desfășoară atunci cînd se constituie un grup de min. 15 persoane interesate.

Durata seminarului este de 1 - 3 zile, în dependență de programul solicitat. Procesul de formare se poate desfășura atît în cadrul companiei / instituției cît și la sediul IFCP, la alegerea clientului.

Pentru serviciile din p. 1 și p.2, se stabilesc mai multe detalii la telefon și în procesul de negociere.

Dacă sunteți interesați sau aveți nevoie de precizări, apelați 022 44 81 86 sau 069234977, e-mail office@ifcp.md, persoana de contact: Gabriela Damian-Timoșenco, director

 

 

IFCP oferă oportunități de formare!

 

 

 

 

Vino încerci ceva nou. Învață pentru tine!

 

Noi nu oferim serminare motivaționale, dar te motivăm prin training-uri practice, care te dezvoltă ca personalitate, îți extinde portofoliul personal și-ți oferă posibilitatea unui venit garantat.

 

AO „Institutul de Formare a Capacităților Profesionale” (www. ifcp.md) oferă cursuri de instruire cu următoarele titluri:

 

1.      „Standardul Ocupațional: metodologie de elaborare și principii de calitate”

2.      „Elaborarea curriculum-ului profesional bazat pe finalități”

3.      „Metode activ-participative de predare-învățare”

4.      „Evaluare profesională: instrumente și procedură”

 

Durata fiecărui curs este de 1 - 3 zile. La finalul cursului se oferă certificate.

Cursul demarează atunci cînd se constituie un grup de 8 persoane interesate.

Tu ai nevoie de ceva nou în viața ta, țara are nevoie de potențialul tău!

 

Dacă ești interesat, apelează 022 44 81 86 sau 069234977, sau email office@ifcp.md, persoana de contact: Gabriela Damian-Timoșenco, director