Despre noi > Metodologia

Metodologia

Profilurile de competenţe reprezintă o premiză pentru un sistem de instruire profesională tehnică, ajustat la cerinţele pieţei muncii. Acestea au un rol fundamental în elaborarea curriculum-ului, materialelor didactice, dotarea cu echipament a laboratoarelor şi atelierelor de lucru, testarea şi certificarea competenţelor profesionale. Mai mult decât atât, profilurile de competenţe sunt un instrument important pentru orientarea profesională, plasarea în câmpul muncii şi politici salariale.

 

Profilurile de competenţe - o matrice, ce conţine obligaţiuni funcţionale şi sarcini de lucru precum şi cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi practice formate, comportament profesional, instrumente şi echipament, tendinţe de viitor şi preocupări, necesare pentru a realiza activităţi de serviciu conform cerinţelor specifice locului de muncă.

 

Elaborarea profilurilor de competenţe

Atelier de lucru Elaborarea profilurilor de competenţă


Profilurile de competenţe sunt elaborate împreună cu practicienii înalt calificaţi din cadrul întreprinderilor moldoveneşti, utilizând metoda internaţională de analiză ocupaţională DACUM (Develop A CUrriculluM – Elaborarea unui curriculum).

 
DACUM este un instrument util, eficient, care necesită cheltuieli reduse pentru analizarea şi descrierea cerinţelor/capacităţilor şi deprinderilor profesionale precum şi transferarea lor într-un format special de matrice (Carta DACUM).
 
Pe parcursul unui atelier de lucru de 3 zile un grup de „experţi” (practicieni experimentaţi în cadrul unei anumite profesii) elaborează împreună cu facilitatorii, instruiţi în metoda DACUM, un profil de competenţe (carta DACUM), care include o descriere clară a obligaţiunilor şi sarcinilor de lucru, a cunoştinţelor şi deprinderilor practice, instrumentelor şi echipamentului utilizat, comportamentului profesional şi viitoarelor tendinţe în cadrul acestei profesii.
 
Profilurile de competenţe servesc drept un element cheie pentru elaborarea curriculum-ului, ajustarea instruirii profesionale tehnice la cerinţele pieţei muncii, precum şi la elaborarea componentelor de teste (minimum 100 componente de teste teoretice şi practice pentru fiecare profesie) pentru a fi utilizate la evaluarea competenţelor profesionale.
 
Detalii despre metoda DACUM -  AICI 
 
Compararea profilului de competenţe
Cu scopul de a asigura calitatea produsului final, profilul de competenţe elaborat se compară cu un număr de profiluri internaţionale.
 
Pe de o parte, practicienilor li se oferă posibilitatea de a verifica caracterul deplin al profilului elaborat; pe de altă parte, aceştia se pot familiariza cu competenţele profesionale deţinute de colegii de peste hotare.
 
Validarea profilului de competenţe
Cu toate că, discuţiile în grup în cadrul atelierului de lucru servesc drept o verificare continuă a fiecărei sarcini şi obligaţiuni, procesul de elaborare a profilului nu este finalizat odată cu încheierea atelierului de lucru. Obligaţiunile şi sarcinile, identificate de către experţi, sunt verificate prin intervievarea a mai mult de 40 muncitori şi supervizori din acelaşi domeniu. Persoanele intervievate sunt rugate să aprecieze importanţa fiecărei sarcini şi să determine gradul de dificultate de a o însuşi. Aceste aprecieri reprezintă informaţii esenţiale pentru identificarea sarcinilor care sunt importante şi dificile de a fi însuşite. La elaborarea curriculum-ului, atenţie maximă se acordă acestor sarcini.
 
IFCP deja a elaborat profiluri ocupaţionale pentru următoarele profesii: SUDOR, COFETAR, TENCUITOR, CROITOR (în industria confecţiilor), CUSĂTOREASĂ, BUCĂTAR, ZUGRAV, TRACTORIST-MAŞINIST.
 
 AICI puteţi accesa profilul de competenţe pentru TENCUITOR.