Despre noi > Echipa IFCP

Echipa IFCP

 

         Gabriela Damian Timpoșenco, Președinte  

 

Gabriela Damian Timoșenco a condus IFCP din momentul înființării organizației în 2008. Pînă în prezent, a manageriat proiecte de reformă a învățămîntului profesional,  finanțate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, Organizația Internațională a Muncii (ILO), Fundația Europeană pentru Instruirea Forței de Muncă (ETF),  Fundația Liechtenstein. A elaborat studii de cercetare a necesităților pieței muncii, analize ample a colaborării învățămîntului cu mediul de afaceri, a serviciilor de consiliere în carieră și a realizat evaluări a proiectelor partenere. Dispune de Certificate de Competențe Profesionale în calitate de Moderator DACUM, Scriitor de Curriculum și Scriitor de Teste din partea Universității de Stat din Ohio, SUA precum și Formator din partea Autorității Naționale pentru Calificări din România. Dna Damian Timoșenco posedă o bogată experiență profesională internațională, avînd în portofoliu țări precum România, Germania, Tadjikistan, Bosnia și Herzegovina, Arabia Saudită, Iordania, Liban, Myanmar și Kuweit,  în care a activat începînd cu 2009 în calitate de expert în formarea forței de muncă calificate. Pentru ea, IFCP este locul unde aspirațiile devin realitate prin multă muncă și eforturi conjugate.

 

 

         Oleg Bezrucico, Coordonator de programe/Formator

 

Oleg Bezrucico activează în cadrul IFCP în calitate de coordonator de programe și formator din anul 2008. Este expert certificat de către Universitatea de Stat din Ohio, SUA în Analiza Ocupațională, elaborarea Programelor de studii, Instrumentelor de evaluare a competențelor profesionale etc. Pe lîngă experiența pedagogică, deține o experiență de peste 15 ani în coordonare și implementare a proiectelor internaționale. În cadrul IFCP, Dl. Bezrucico a participat la implementarea proiectelor menite să contribuie la reforma învățămîntului profesional în Republica Moldova, finanțate de donatori străini precum ar fi: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, Organizația Internațională a Muncii (ILO), Fundația Europeană pentru Instruirea Forței de Muncă (ETF), Fundația Liechtenstein. În ultimii ani, Dl. Bezrucico și-a extins activitatea sa profesională și peste hotarele țării, oferind servicii de consultanță în Tadjikistan, Myanmar și Honduras. Consideră că succesele profesionale se obțin doar prin competență și profesionalism.

 

 

           Victoria Barbulat, Coordonator de Proiect/Formator

 

Victoria Barbulat a acumulat o experiență bogată în educație, activînd în calitate de lector la Academia de Studii Economice între anii 1998-2005. Pe lîngă aceasta, deține diplomă în managementul proprietății intelectuale. A fost formată în elaborarea standardelor ocupaționale și certificată de către Organizația Internațională a Muncii. În cadrul IFCP, Victoria Barbulat este responsabilă de buna desfășurare a activităților de proiect și atingerea rezultatelor scontate. Activitatea ei de bază constă în formarea cadrului didactic din școlile profesionale-partenere ale proiectelor IFCP. În acest context, Victoria Barbulat a făcut parte din echipa de experți, care a elaborat un suport didactic complex pentru școlile profesionale din Republica Moldova: ghiduri metodologice, glosare, instrumente de evaluare pentru profesii muncitorești. A elaborat micromodulul „Etica profesională” pentru perfecționarea cadrelor muncitorești din întreprinderile „Apă Canal” și a instruit cc 100 persoane.

 

 

       Anatolie Pîrlii, Asistent de Proiect/Responsabil Relații Publice

 

Deși e cel mai tînăr membru al echipei, Anatolie Pîrlii a acumulat o vastă experiență în serviciul public exercitînd funcții în instituții de stat, dar și în cadrul convențiilor internaționale. Datorită acestor practici, pe lîngă exercitarea atribuțiilor de serviciu fundamentale, a reușit să-și consolideze capacitățile profesionale în cadrul colaborărilor cu diverse proiecte, inclusiv finanțate de către donatori străini. A luat parte la diferite cursuri de instruire și conferințe, forumuri atît naționale cît și internaționale. Beneficiar al unor programe de schimb de experiență profesională în țări precum Olanda sau Ungaria. Anatolie este responsabil de mecanismele de promovare a imaginii IFCP, de asigurare a unei conectivități continue cu alte entități și parteneri de dezvoltare, dar și de buna organizare și implementare a activităților de ordin logistic din cadrul organizației.

 

 

 

       

 

 

       Lucia Ioncu, Manager Financiar

 

Lucia Ioncu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, facultatea Relaţii Economice Internaţionale, activează in cadrul IFCP in calitate de Manager Financiar din 2009. Pasiunea pentru cifre a fost insuflată de experienţa de 4 ani în domeniul auditului financiar în cadrul unei companii internaționale cu renume. La IFCP, activitatea de bază constă in formarea bugetelor pentru proiectele de asistență tehnică, gestionarea finanțelor, efectuarea tuturor tipurilor de plăți inclusiv remunerarea resurselor umane implicate în implementarea proiectelor și comunicarea cu instanțele locale de resort. Fiind o persoană axată pe precizie și detalii, dar și o fire creativă și sensibilă, Lucia reușește să îmbine rigorile financiare cu libertatea de gîndire, curajul și pasiunea profesională, specifice sectorului asociativ. Pentru ea, IFCP este „casa pe timp de zi”, unde relațiile interumane și buna organizare contează cel mai mult.