Acasă

 

Bine aţi venit la IFCP!

 

Suntem mândri că participăm la realizarea reformei educaționale în Republica Moldova!

 

Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP) contribuie la dezvoltarea forţei calificate de muncă la nivel local, regional şi naţional prin realizarea analizei ocupaţionale, elaborarea ghidurilor de formare profesională, generarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale, evaluarea angajaţilor la întreprindere etc.

 


 

 

     JOBS Moldova – 

 

     Orientare profesională în mediul de afaceri și școli

 

 

 

Beneficiar: Ministerul Educației al Republicii Moldova

 

Donatori:

 

Fondul Loteriei Cantonului Zurich, Elveția

Fundația Palatinatului, Basel, Elveția

 

Implementator

 

Universitatea Pedagogică Zurich, Centrul pentru Proiecte Internaționale în Educație (IPE)

 

                

 

Partener local: Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP)

 

 

Instituții de învățământ incluse în proiect:

 

Gimnaziul „A. I. Cuza”, Bălți

Liceul „I. L. Caragiale”, Orhei

Școala Profesională nr. 7, Chișinău

 

Durata: ianuarie 2016 – decembrie 2017 

 

 

 

Pentru mai multe detalii despre Proiectul JOBS Moldova apăsați aici sau contactați managerul local al proiectului, dna Gabriela Damian-Timoșenco pe adresa de e-mail: damian-timoșenco@ifcp.md

 


Evaluarea finală a elevilor în școlile partenere 

 

 

În perioada 14-28 iunie 2016, au loc evaluările finale ale elevilor din școlile partenere ale proiectului ,,Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova”, implementat de Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) și finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Acestea sunt, școala profesională nr.1 din mun. Bălți, școala profesională din comuna Corbu, r-l. Dondușeni și școala profesională din comuna Alexăndreni, r-l. Sîngerei.

 

Două din aceste școli pregătesc specialiști pentru meseriile Electomontor la întreținerea și repararea utilajului electric și una Lăcătuș-instalator tehnică sanitară.

Evenimentul este unul extrem de important, întrucît reprezintă unul din obiectivele de bază ale proiectului, și anume revoluționarea metodelor de evaluare în școlile profesionale, prin aplicarea instrumentelor electronice de verificare a cunoștințelor teoretice, astfel consolidînd posibilitatea unei evaluări cît mai obiective, eliminînd la maxim factorul subiectiv uman.

Aceasta este o inovație pentru sistemul de învățămînt vocațional-tehnic în Republica Moldova.

Evaluarea are loc cu ajutorul unei platforme electronice de verificare și notare, elaborate în cadrul proiectului, prin care cunoștințele elevilor sunt evaluate la justa valoare.

Procedura tehnică a fost coordonată de către experții IFCP care au asistat cadrele didactice din școli întru desfășurarea cît mai eficientă a evaluării, iar sarcina de validare a evaluării au avut-o Comisiile de examinare instituite de către Ministerul Educației.

Este al doilea an consecutiv cînd se recurge la această metodă, așa încît evaluarea-pilot a avut loc anul trecut la școala profesională nr.1 din Bălți și a fost un adevărat succes.    

 

Excursii ale elevilor școlilor profesionale partenere în contextul Zilei Mondiale a Apelor

   

După cum Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) a anunțat anterior, în fiecare an la data de 22 martie se celebrează la nivel mondial Ziua Internațională a Apelor.

Evenimentul are menirea de a sensibiliza opinia publică vizavi de problemele stringente cu care se confruntă omenirea privind accesul la apa potabilă, problemele de mediu care afectează direct resursele globale de apă, și atrage atenția la necesitatea identificării soluțiilor de viitor.

De la an la an, tematica care însoțește marcarea zilei diferă, și este stabilită de către UN-Water, autoritatea Organizației Națiunilor Unite responsabilă de abordarea subiectelor legate de resursele mondiale de apă.

Inspirați de tematica acestui an, „Apa și locurile de muncă”, IFCP a considerat mai oportună ca niciodată necesitatea marcării acestui eveniment prin întreprinderea unor activități care să corespundă specificului acestui an.

Așa cum instituția noastră implementează proiectul „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare, s-a decis implicarea tuturor școlilor profesionale partenere ale proiectului în marcarea evenimentului.

Astfel, au fost selectați elevii profesiilor nemijlocit legate de sectorul de alimentare cu apă și canalizare de la toate cele 4 școli partenere, pentru participarea la o serie de excursii informative la 2 dintre cele mai marcante obiective utilitare de sector din țară, și anume, stația de epurare a apelor uzate din or.Ocnița și stația de epurare a apelor uzate de tip zone umede construite (ZUC) din Orhei.

În colaborare cu Regiile Apă-Canal din localitățile sus-menționate, seria de excursii a fost lansată chiar la data de 22, atunci cînd elevii școlii profesionale din com.Corbu, r-l.Dondușeni au vizitat stația de epurare Ocnița.

Am selectat anume această stație, deoarece este una dintre cele mai moderne de tipul său din țară, și este un exemplu demn de urmat pentru toate utilitățile de apă și canalizare din localitățile mici ale țării noastre.

Stația de epurare din Ocnița a fost construită ca urmare a implementării cu succes a unui proiect de infrastructură realizat cu ajutorul susținerii partenerilor externi, pentru satisfacerea cerințelor de sanitație din zonă. Capacitatea de epurare a acesteea este de 350m3/zi, iar la moment puțin peste o treime din aceasta se valorifică, astfel că există posibilitatea ca pentru viitor să fie conectate și localitățile rurale adiacente orășelului.

Epurarea apelor se face printr-o tehnologie modernă, și anume prin metoda epurării biologice, pe larg folosită în comunitatea europeană. Un alt aspect de evidențiat este faptul că aceasta este în proporție de peste 90% automatizată, astfel că este nevoie de doar 2 angajați care să mențină zilnic stația, sau mai exact să monitorizeze funcționarea mecanismelor automatizate.

Controlul stației poate fi efectuat de la distanță, cu ajutorul tehnologiilor SCADA, dealtfel unele dintre cele mai performante în materie de gestionare a utilităților de alimentare cu apă și canalizare.

Tot pe 22 martie, elevii școlii profesionale din com.Alexăndreni, r-l.Sîngerei, au efectuat vizita la un obiectiv unic de felul său în Republica Moldova, și anume stația de epurare de tip ZUC de la Orhei.

Este cea mai mare stație de epurare de tip zone umede construite din Europa, și a fost construită cu suportul financiar al Comisiei Europene și Băncii Mondiale, cu cofinanțare din partea Fondului Ecologic Național.

Capacitatea acesteia este de 4000m3/zi, și la moment deservește orașul Orhei și cîteva localități rurale din împrejurimi, dar la fel ca și stația de la Ocnița, nu este valorificată pe deplin, astfel că există posibilitatea ca în viitor aceasta să obțină statut de importanță regională, nu doar locală.

Tehnologiile care asigură funcționarea unor astfel de obiective diferă mult de tradiționalele procese mecanice sau biomecanice, iar avantajul acestora este reducerea costurilor de întreținere  și reducerea consumului de energie electrică cu pînă la 25% comparativ cu stațiile de epurare tradiționale.

Pentru că am dorit să oferim posibilitatea cîtor mai mulți elevi să viziteze aceste obiective, elevii școlii profesionale nr.1 din Bălți și elevii școlii profesionale din or.Rezina deasemenea au avut posibilitatea să viziteze stația ZUC din Orhei, pe 23 și respective 24 martie.

Ne bucură faptul că viitorii piloni de funcționare și perfecționare a sectorului de alimentare cu apă și canalizare au rămas impresionați de cele văzute, și sperăm că această experiență le va consolida ambiția și îi va motiva și mai mult în procesul de studii la meseriile pe care le-au ales, pentru ca odată ptregătiți profesional, să se încadreze cu ușurință în piața muncii întru binele atît al lor cît și a societății care va beneficia de pe urma muncii calitative și responsabile a acestora.

 

Ziua Mondială a Apei 2016: Apa și locurile de muncă

 

 

       

 

 

 

 

Tradițional, în fiecare an la data de 22 martie la nivel internațional se marchează Ziua Mondială a Apei.

Acest lucru a fost stabilit încă în 1992 în cadrul Consiliului științific al Adunării generale a Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro, Brazilia.

Astfel, iată că în acest an suntem la a 25-a aniversare a acestei semnificative zile, ce are menirea de a sensibiliza la nivel global populația despre importanța colosală pe care o are cel mai important și de neînlocuit element al vieții, dar și despre problemele mari cu care se confruntă populația din cauza factorilor ecologici sau pur și simplu din cauza lipsei acestei resurse.

În acest an, tematica Zilei Mondiale a Apei, stabilită de către UN-Water instituția Organizației Națiunilor Unite (ONU) care este responsabilă de activitățile legate de apă per general la nivel de glob, este mai actuală ca niciodată: „Apa și locurile de muncă.”

Aceasta urmărește să evidențieze interdependența dintre resursele de apă și procesele economice responsabile de accesul la bunăstare prin crearea de locuri de muncă.

Peste 1,5 miliarde de angajați din toată lumea sunt angrenați în sectoare care au legătură cu apa, deși am putea ușor admite că absolut toate activitățile umane depind într-un fel sau altul de accesul la resursele de apă.

Specificul sărbătorii acestui an are menirea de a reaminti oamenilor despre dependența directă dintre calitatea și cantitatea apei la care omul are acces și însăși calitatea vieții sale și a societății în care se află.

Așa cum ONU a stabilit la Adunarea generală din 1999, că accesul la apă este unul din principalele drepturi fundamentale ale consumatorilor, din păcate o bună parte din populația Globului pămîntesc nu au nici de departe acces la acei 50 litri zilnici per om, necesari pentru satisfacerea nevoilor atît de consum, cît și de igienă, uz menajer etc.

De aceea, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP), ca instituție ce implementează proiectul Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, consideră mai oportun ca niciodată să sublinieze importanța învățămîntului vocațional-tehnic ce formează viitorii piloni de funcționare a sectorului de alimentare cu apă și canalizare.

Doar printr-o pregătire profesionistă și de calitate a forței de muncă calificate, acele probleme existente în satisfacerea cerințelor atît la locul muncii cît și a fiecărui cetățean în viața de zi cu zi vizavi de accesul la apă, vor putea avea soluții reale.

Toți avem dreptul la apă potabilă de calitate, suficientă, și toți avem dreptul la siguranța zilei de mîine.

 

 

Invitație la Expoziție de Fotografie cu Mesaj Ecologic

 

 

 

 La 1 martie 2016, în holul Casei Guvernului a fost deschisă oficial expoziția de fotografie APOCALIPSA APELOR, cu un slogan îndrăzneț „Tinerilor le pasă… Dar vouă?”, inițiativă a Institutului de formare a Capacităților Profesionale (IFCP) în contextul proiectului de asistență tehnică AquaProf II „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” (2013-2016), finanțat de către Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

Evenimentul se desfășoară în contextul Zilei Mondiale a Apelor, care se marchează anual la data de 22 martie, și face parte din campania de sensibilizare a societății privind pragului ecologic alarmant în care se află bazinele acvatice și corpurile de apă de pe întreg teritoriul țării.

Pentru a da dinamică evenimentului și a dezvolta spiritul civic și conștiința ecologică a tinerilor de azi, au fost implicați elevii a 4 școli profesionale din republică, instituții partenere ale proiectului.

În total, un număr de circa 200 de poze au fost realizate cu contribuția a 21 elevi și echipei IFCP.

Tinerii-fotografi și-au focusat atenția asupra stării degradante a apelor, surprinzînd în imagini 10 corpuri de apă mari (lacuri, iazuri și rîulețe) și 7 fîntîni starea cărora este una critică.

Totodată, pe panourile expoziției sunt prezente fotografii cu mai multe construcții hidrotehnice care se află într-o stare gravă și pot avea un impact extrem de negativ asupra mediului (canale de scurgere artificiale, sisteme de canalizare, bazine de stocare a apelor reziduale etc.).

Pe lîngă cei circa 600 de demnitari, funcționari publici și personal tehnic care activează zi de zi în instituțiile publice din Casa Guvernului, accesul la expoziție este deschis și oricărei persoane care dorește să se familiarizeze cu situația precară a apelor, această resursă naturală atît de importantă pentru viața și bunăstarea omului.

După 10 zile în Guvern, panourile cu fotografii vor fi amplasate la parterul Facultății de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice, unde zilnic activează peste 100 de cadre didactice și în jur de 1200 de studenți ai instituției cu frecvența la zi și redusă.

În cea de-a treia decadă, expoziția va fi amplasată în incinta Institutului de Științe ale Educației, unde activează aproximativ 110 colaboratori și în acele 10 zile vor frecventa cursuri de formare continuă circa 150 cadre didactice din republică.

Într-un final, în primele 10 zile de aprilie, vernisajul va fi amplasat în holul Școlii Profesionale Nr.3 din municipiul Chișinău, în care activează 90 de cadre didactice inclusiv personal tehnic și își fac studiile circa 500 de elevi.

Astfel, ne bucură faptul că un număr total de aproximativ 2700 de persoane care își desfășoară activitatea zi de zi în instituțiile ce găzduiesc expoziția noastră au acces direct la galeria de fotografii, dar totodată ne așteptăm ca numărul vizitatorilor interesați să fie mult mai mare, ținînd cont de amploarea evenimentului și mesajul social pe care îl transmite.

 

 

Întrevedere cu viceministrul educației, dna Cristina Boaghi, cu participarea experților din cadrul Centrului de Proiecte Internaționale în Educație al Universității Pedagogice Zurich  

La data de 23 februarie 2016, Președintele Institutului de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP), dna Gabriela Damian-Timoșenco, împreună cu reprezentanții Centrului de Proiecte Internaționale în Educație al Universității Pedagogice Zurich, dnul Markus John si dna Corinna Mauth, au avut o întrevedere cu conducerea Ministerului Educației, în persoabna dnei Cristina boaghi, viceministru al educației și alți funcționari din cadrul instituției.

Despre caracterul discuțiilor dar și rezultatele întrevederii vă rugăm să vă informați accesînd pagina oficială a Ministerului Educației la următoarea adresă:

http://edu.gov.md/ro/content/intrevedere-cu-reprezentantii-centrului-de-proiecte-internationale-educatie-al-universitatii

 

 

EXPOZIȚIE CU MESAJ SOCIAL    

    

Tinerilor le pasă… Dar vouă?    

 

                                                    

 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, care se marchează anual la data de 22 martie, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) și-a propus organizarea campaniei de sensibilizare socială la nivel național, cu genericul APOCALIPSA APELOR.

Scopul campaniei este de a sensibiliza publicul larg despre problemele reale și stringente de ordin ecologic, cu care se confruntă resursele de apă de pe teritoriul Republicii Moldova și de a lansa un apel de conștientizare în întreaga societate.

Apa, fiind principala sursă de existență, este un patrimoniu național ce trebuie protejat și valorificat într-o manieră sustenabilă, iar neglijența vizavi de problemele ce țin de protecția mediului și de poluare a principalelor bazine acvatice din țară, duce nu doar la iminența unui dezastru ecologic, ci are un grav impact direct și nemijlocit însăși asupra bunăstării și sănătății cetățenilor.

Astfel, IFCP și-a propus colectarea cîtor mai multe poze care să surprindă în imagini aspectul degradant în care au ajuns bazinele de apă de pe întreg teritoriul țării din cauza efectului negativ al poluării.

În acest scop, pentru susținerea inițiativei noastre ne vor veni în ajutor elevii a 4 școli profesionale din republică, instituții partenere ale proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova (2013-2016)”, implementat de către IFCP cu susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare. După finalizarea procesului de colectare a imaginilor, vom organiza o expoziție foto cu cele mai sugestive poze făcute de elevi. Expoziția se va desfășura pe durata lunii martie în trei decade.

Primele zece zile galeria va fi expusă în incinta unei instituții publice a Guvernului, după care urmează a fi etalată în holul Facultății Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice din Moldova. Într-un final, imaginile vor fi găzduite în una din școlile profesionale din municipiul Chișinău.

Totodată, îndemnăm fiecare cetățean în parte și toată societatea civilă să se alăture acțiunii noastre, prin a ne remite imagini surprinse ce evidențiază problema poluării apelor în Republica Moldov, de o calitate și rezoluție mare, la adresa office@ifcp.md, cu indicarea numelui autorului pozei și locului unde aceasta a fost realizată. Pentru mai multe informații puteți apela la nr. de telefon 069311592.

 

 Formarea profesională a adulților – Istorie de Succes

 

 

 Moldova este o țară mică care se confruntă cu un important flux de migrație a forței de muncă peste hotarele țării. În prima jumătate a anilor 1990 în Republica Moldova începe migrarea pe scară largă, cauza fiind instabilitatea politică, veniturile mici și creșterea rapidă a șomajului. Deoarece există puține oportunități de a migra legal din acest mic stat situat între Ucraina și Romania, majoritatea migrațiilor sunt ilicite.

 

Migrația forței de muncă a devenit o caracteristică dominantă în secolul XXI care a avut consecințe politice, economice și sociale foarte grave. De fapt, viitorul țării în mare parte depinde de aportul imigranților și de volumul fluxului de remitențe, care sunt un suport considerabil pentru economia Moldovei.

 

Economia țării în mare parte supraviețuiește datorită fluxului mare de remitențe. Deși este greu de cuantificat volumul acestor transferuri, totalul (oficial și neoficial) a remitențelor este estimat de unii experți ca fiind de două ori mai mare ca PIB-ul oficial.

Denis Gavriliuc din Raionul Rîșcani, satul Horodiște este un tînăr de 24 de ani, care provine dintr-o familie social vulnerabilă cu 4 copii, el fiind cel mai mare dintre copii. Tatăl lor ia părăsit atunci cînd aceștia erau încă mici, iar mama a migrat peste hotarele țării în căutarea unui loc de muncă pentru o viață decentă, lasînd cei 4 fii în grija bunicilor. După un anumit timp, mama întrerupe orice comunicare cu copii săi și de asemenea orice transfer de bani, care pentru ei contau foarte mult. După ce absolvește școala generală în satul natal, Denis, disperat, ia decizia să migreze în Rusia pentru a găsi un loc de muncă în domeniul construcțiilor, în scopul de a sprijini financiar frații săi mai mici și surorile, precum și bunicii lui în vîrstă. Situația fiind disperată, Denis se lipsește de posibilitatea de ași continua studiile și pleacă de acasă pentru ai întreține pe cei dragi lui.

 

Denis a lucrat 5 ani ilegal pe piața muncii din Rusia. Anul trecut Denis a fost deportat din Rusia ca urmare a depășirii termenului duratei de ședere temporară pe teritoriul acestui stat. Acest lucru nu s-a întîmplat din cauza atitudinii neglijente a tînărului, dar a fost legat de faptul că tînărul, fiecare 3 luni trebuia sa părăsească teritoriul Rusiei pentru a reînnoi permisul de ședere temporară, ceia ce presupunea cheltuieli adăugătoare – bani pe care Denis ar fi preferat mai degrabă să-i trimită familiei sale. Întors acasă, Denis a încercat să se angajeze în cîmpul muncii, dar ținând cont că nu avea nici o dovadă legală de la angajatorul din Rusia despre experiența anterioară de muncă, și fără studii în domeniu, inițiativa băiatului a eșuat. În cele din urmă, cheltuind ultimele sale economii, Denis decide să se înscrie la Cursurile de Formare a Adulților de scurtă durată la Școala profesională nr.1 din Bălți, care din punct de vedere geografic se află cel mai aproape de satul său natal și care este parteneră a proiectului Aquaprof II, care a fost dotată cu un atelier de lucru modern pentru meseria Lăcătuși la Lucrări de Intervenție și Reconstrucție, și unde personalul didactic a beneficiat de un Program Amplu de Formare a Profesorilor, după care au fost încurajați și susținuți de echipa proiectului de a iniția cursuri de formare pentru adulți cu durata de 5 luni, și programe de formare inițială pentru tineri cu durata de 2 și respectiv 3 ani.

 

După absolvire, Denis aplică pentru un loc de muncă la întreprinderea „Apă – Canal din municipiul Bălți, unde este angajat de îndată. După o perioadă de probă de 3 luni, lui Denis i s-a acordat un grad mai înalt de calificare (fiind promovat de la nivelul de ucenic - la muncitor calificat, angajat cu durata deplină de muncă pe un contract de 3 ani) care îi garantează un venit decent, în același timp demonstrând competențe înalte în domeniul Apă și Canalizare, precum și aprecierea înaltă din partea angajatorului. În prezent, Denis continuă să lucreze la Întreprinderea „Apă – Canal’’ Bălți și este fericit din mai multe motive: pentru că este ca o binecuvântare să fie alături de familia sa, să poată singur să se întrețină și cel mai important, sa fie angajat cu acte în regula în țara lui.

 

 

Analiza ocupațională pentru meseriile Legumicultor și Pomicultor

 

 În contextul vectorului de activitate, Institutul de Formare a Capacităților        Profesionale continuă implementarea metodologiilor inovative de analiză          ocupațională, de data aceasta pentru meseriile Legumicultor și PomicultorCa și      anterior, analiza ocupațională a fost realizată în patru etape

 -        Analizarea necesităților

 -            Elaborarea profilelor ocupaționale

 -            Verficarea profilelor ocupaționale

 -            Validarea profilelor ocupaționale

 

La etapa analizei ocupaționale, specialiștii Institutului au întreprins peste zece       vizite în teritoriu la întreprinderi mici și mari pentru a discuta cu experți în domeniu, fermieri, agronomi, și pentru a se familiariza mai bine cu specificul si ramificațiile domeniului horticulturii.

Ulterior, au fost selectați reprezentanți ai cîtorva dintre aceste întreprinderi pentru a participa în cadrul a două ateliere de două zile (pentru ambele meserii) în perioadele 18-19 si 24-25 noiembrie, pentru legumicultori și pomicultori respectiv.

Astfel, în urma acestor ateliere, au fost elaborate profilele ocupationale care urmeaza a fi ajustate pentru elaborarea standardelor ocupaționale pentru meseriile sus-menționate.

Aceste activități sunt parte a poriectului EdAgri, finanțat de către Fundația Liechtenstein (LED), proiect ce are menirea să transforme Școala Agricolă din localitatea Țaul într-un veritabil Centru de Excelență în horticultură și tehnologii agricole.