Proiecte > Proiecte curente

Proiecte curente

 

     JOBS Moldova –

 

     Orientare profesională în mediul de afaceri și școli

 

 

 

Beneficiar: Ministerul Educației al Republicii Moldova

 

Donatori:

 

Fondul Loteriei Cantonului Zurich, Elveția

Fundația Palatinatului, Basel, Elveția

 

Implementator

 

Universitatea Pedagogică Zurich, Centrul pentru Proiecte Internaționale în Educație (IPE)

 

                

 

Partener local: Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP)

 

 

Instituții de învățământ incluse în proiect:

 

Gimnaziul „A. I. Cuza”, Bălți

Liceul „I. L. Caragiale”, Orhei

Școala Profesională nr. 7, Chișinău

 

Durata: ianuarie 2016 – decembrie 2017


 

Scopul proiectului JOBS Moldova este de a investiga dacă conceptul și materialele, elaborate în cadrul proiectului JOBS România, desfășurat din 2009, pot fi adaptate la necesitățile sistemului educațional din Re-publica Moldova, prin pilotarea materialelor în școlile partenere, ajustarea acestora la contextul local și pre-gătirea lor pentru încadrarea în sistem.

 

Obiectivul principal al programului JOBS este de a susține tinerii în procesul de tranziție de la școală spre instruire profesională sau spre piața muncii. În această etapă, elevilor ar trebui să beneficieze de susținere individuală în vederea alegerii unui parcurs personal și profesional. Din acest motiv JOBS se axează mai mult pe valorificarea competențelor de viață decât pe consiliere în carieră și planificare a acesteia.

 

În cadrul programului, elevilor li se oferă o multitudine de oportunități să-și evalueze și îmbunătățească anumite deprinderi, să achiziționeze competențe noi și variate, ce vor fi absolut vitale pentru viitoarea lor cari-eră profesională. Abordarea transcurriculară a programului JOBS dezvoltă punctele forte ale elevilor și înlătură anumite lacune în profilul de competențe a tinerilor din școli. Dezvoltarea competențelor transversale, de viață și abilitatea de a-și cunoaște propriul potențial va permite elevilor să se plieze pe cerințele pieței muncii.

 

Cadrele didactice vor fi formate în metode de predare centrate pe elev, precum ar fi învățarea prin cooperare și învățarea bazată pe sarcină. Diferit de un sistem tradițional axat pe profesor, elevii sunt confruntați cu un șir de sarcini relevante pentru viață, pe care trebuie să le soluționeze autonom sau în echipă. Acest fapt le oferă libertatea de a experimenta, de a-și alege o cale proprie, individuală de a genera soluții. Prin aceste sarcini, ce promovează independență și spiritul de inițiativă, școlile oferă elevilor cadrul potrivit achiziționării competențelor pentru viață. Profesorii implicați în proiect au ocazia de a-și diversifica spectrul metodelor didactice și beneficia de experiența unei relații diferite, noi dintre profesor-elev.

 

Proiectul pilot include următoarele componente:

 

(1) Crearea unei rețele stabile a proiectului în

 Republica Moldova, ce va include parteneri naționali și internaționali și factori de decizie relevanți.

 

(2) Selectarea a trei școli partenere și testarea materialelor JOBS timp de 2 semestre în anul de studii 2016/17 și 1 semestru în anul de studii 207/18 cu clasele a 8-a.

 

(3) Formarea cadrelor didactice din școlile selectate.

 

(4) Analizarea propunerilor de adaptare a caietelor JOBS și realizarea modificărilor de conținut, structură și design.

 

(5) Pregătirea unei strategii de implementare a programului JOBS la nivel național în colaborare cu ministerul și partenerii principali.