Proiecte > Știri și evenimente

Știri și evenimente

 


Primul proiect mare în domeniul învățămîntului profesional a demarat cu suportul UE


Din cele 30 de milioane de euro de suport bugetar pentru învățămîntul profesional din Republica Moldova, 25 de milioane vor fi alocate, în trei tranșe, după cum urmează: 2015 – 3,5 milioane de euro, 2016 – 10 milioane de euro, 2017 – 11,5 milioane de euro; iar 5 milioane de euro sunt destinate proiectului „Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova”. Acesta a demarat în ianuarie curent și se va desfășura pînă în ianuarie 2018. Proiectul are drept scop consolidarea capacităţilor principalilor actori în procesul de realizare a reformei structurale în domeniul VET.

Cu ajutorul suportului bugetar acordat de UE, vor fi create/consolidate 7 Comitete Sectoriale în domeniile ocupaționale și 10 Centre de Excelenţă specializate în diverse domenii ale economiei naţionale. Centrele vor fi selectate în urma procesului de cartografiere a rețelei, în baza unor indicatori, din rîndul celor mai performante instituţii. Acestea vor avea rolul de coordonator regional pentru instituțiile zona respectivă în asigurarea curriculară, metodologică și pentru promovarea parteneriatelor eficiente cu agenții economici.
 
Potrivit planului de acțiune și acordului de colaborare, IFCP va facilita procesului de sporire a calităţii sistemului de învăţămînt vocaţional/tehnic și va participa la reconfigurarea acestuia prin intermediul elaborării Standardelor Ocupaționale (SO) și Calificărilor Profesionale în VET.
 
Cele două componente ale proiectului vor fi implementate conform Metodoloiei cu privire la elaborarea şi reexaminarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti și Metodologiei cu privire la elaborarea și revizuirea calificărilor profesionale în învățămîntul secundar profesional.
 
Pentru început, se vor elabora 2 standarde ocupaționale  pentru meserii prioritare în sectoare vizate: brutar și electrician-montator rețele de iluminat în perioada septembrie-octombrie 2014, iar mai apoi alte 2 SO pentru ocupațiile tractorist – mașinist în producția agricolă și învelitor cu materiale în rulou sau în foi.
 
IFCP va coordona și ghida toate cele 5 etape ale procesului de elaborare a standardelor, și anume: recrutarea experților pentru grupurile de lucru, formarea experților în aspecte metodologice, analiza ocupaţională, scrierea  standardelor precum şi verificarea/validarea acestora. Prima etapă deja a demarat, iar următoarea va continua în toamna anului 2014.
 

Guvernul Austriei investeşte, din nou, în sectorul apă şi canalizare din Republica Moldova


 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP), în calitate de agenţie de implementare, anunţă lansarea proiectului AquaProf II „Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”.

 

AquaProf îşi propune să îmbine două sectoare de importanţă vitală pentru Republica Moldova şi interes major pentru Guvernul Austriei şi anume, alimentarea cu apă potabilă şi epurarea apelor reziduale prin instalarea unor sisteme performante în regiunile rurale, şi formarea profesională a forţei de muncă necesare pentru a instala, menţine şi repara sistemele respective.

 

Evenimentul de lansare va avea loc vineri, 27 septembrie, ora 10:00, în incinta hotelului „Jazz”, sala de conferinţe Saxophone, str. Vlaicu Pârcălab 72.

 

Obiectivul general constă în crearea unor oportunităţi mai bune pentru dezvoltarea şi perfecţionarea forţei de muncă în sectorul apă şi canalizare, iar scopul acestuia vizează pregătirea, instruirea şi consolidarea capacităţilor a patru şcoli profesionale şi a Centrului Universitar de Formare Continuă din cadrul Universităţii Tehnice din Moldova.

 

Proiectul se va desfăşura în municipiile Chişinău, Bălţi şi în raioanele Drochia, Sîngerei, Rezina, în perioada septembrie 2013 – august 2016. Pe lîngă activităţi de formare, proiectul prevede şi investiţii în valoare de 2.500.000 lei.

 

Pe termen lung, implementarea proiectului AquaProf II va avea un impact pozitiv asupra evoluţiei sectorului apă şi canalizare, iar absolvenţii şcolilor profesionale, cadrele didactice, angajaţii şi angajatorii din sector, persoanele în căutarea unui loc de muncă, asociaţiile consumatorilor de apă, întreprinderile din sector vor avea de beneficiat.

 

Republica Moldova va dispune de furnizori competitivi de instruire şi formare profesională pentru sectorul apă şi canalizare şi forţă de muncă calificată, capabilă să ofere consumatorilor de rînd servicii de calitate.

 

La eveniment vor participa oficialităţi din partea Ministerului Educaţiei, Ministerului Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, ANOFM, Centrului Republican de Dezvoltarea a Învăţămîntului Profesional, Agenţia „Apele Moldovei”, Asociaţia „Moldova Apă-Canal”, Biroului Austriac de Coordonare a Cooperării Tehnice, precum şi pedagogi de la şcolile profesionale şi reprezentanţi mass-media.    


Analiza ocupaţională pentru VINIFICATOR” 


 

Pe parcursul derulării proiectului, Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP) a contribuit cu know-how metodologic în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale şi a realizat analiza ocupaţională pentru cîteva meserii prioritare pentru economia naţională printre care şi vinificator. Procesul de analiză a fost implementat cu suportul comitetului sectorial în agricultură şi industria alimentară atît la selectarea participanţilor pentru proces cît şi la validarea produsului finit. Printre principalele tehnici de colectare a informaţiei au fost studiul documentar, interviul în grup, interviul individual şi chestionarul.

Analiza ocupaţională pentru vinificator a fost realizată în următoarele 4 etape:

-- Analizarea necesităţilor în sector;

-- Elaborarea profilului ocupaţional;

-- Verificarea profilului ocupaţional;

-- Validarea profilului ocupaţional.

La analiza necesităţilor în sector au participat specialişti înalt calificaţi şi experţi de la Asociaţia micilor producători de vinuri din Moldova, Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, Şcoala Profesională Nisporeni, companii producătoare de vinuri, reprezentative din punct de vedere a amplasării geografice şi a nivelului dezvoltării tehnologice. Principalele constatări ale analizei au fost că meseria respectivă este una prioritară nu atît din cauza insuficienţei de capacităţi în ţară cît de faptul că din cauza provocărilor cu care se confruntă producătorii de vin în comercializarea produselor pe pieţele internaţionale, este necesar ca acestea să fie perfecţionate continuu; exista tendinţa de a îmbina ocupaţiile viticultor şi vinificator într-o singură calificare etc.

Profilul ocupaţional a fost elaborat pe parcursul unui atelier de lucru de 2 zile cu implicarea unui grup de 6 „experţi” (practicieni experimentaţi în cadrul profesiei respective) de la întreprinderi autohtone lider precum: „Cricova-Vin”, „Aroma”, „Chateau Vartely”, „Lion Gri”, „Vismos”, „Romaneşti”Procesul de elaborare a fost ghidat de 3 moderatori, acreditaţi în metoda internaţională de analiză ocupaţională DACUM, utilizată cu succes în mai mult de 30 ţări ale lumii inclusiv Canada, SUA, Germania, Elveţia, etc.

Metoda DACUM este un instrument util şi eficient, care necesită cheltuieli reduse pentru analizarea şi descrierea obligaţiunilor funcţionale şi sarcinilor de lucru precum şi încadrarea lor într-un tabel şi 4 liste adiacente, care cuprind cunoştinţe şi deprinderi practice, utilaj, instrumente şi materiale utilizate, calităţi profesionale şi tendinţe/preocupări de viitor.

Verificarea şi validarea profilului ocupaţional: Caracterul complet, corectitudinea formulării şi relevanţa obligaţiunilor funcţionale şi sarcinilor de lucru, identificate de către experţi au fost verificate prin intervievarea a unui şir de profesionişti de la 10 întreprinderi specializate în producerea vinului (e.g. Institutul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, “Mileştii Mici”, „Vinăria Nobilă”, „Dionysos-Mereni” etc.). Recomandările colectate în rezultatul verificării şi acceptate de participanţii la atelierul DACUM, au fost incluse în varianta finală a profilului ocupaţional. Ulterior, cu scopul asigurării calităţii produsului finit,proiectul documentului elaborat a fost analizat de către un expert competent de la Universitatea Tehnică din Moldova, care prin intermediul unui aviz a confirmat relevanţa conţinutului şi posibilitatea aplicării profilului la elaborarea standardului ocupaţional pentru specialitatea în cauză.

În final, profilul ocupaţional a fost prezentat comitetului sectorial în agricultură şi industria alimentară spre validare în conformitate cu metodologia de analiză ocupaţională (M1), elaborată de către experţii IFCP.

 


Evaluarea pilot a adulţilor în sectorul construcţii  


“…Instituirea unui mecanism de recunoaştere a competenţelor obţinute pe cale informală ar fi benefică atît pentru angajatori cît şi angajaţi astfel contribuind la bunăstarea societăţii…”

 Sergiu Gaina

Director Departament juridic şi resurse umane, “Glorinal” SRL

Metodologia de evaluare IFCP iniţial a fost aplicată cu un eşantion de elevi de la şcoli profesionale în 2008 şi şi-a demonstrat eficienţa şi fiabilitatea. Cu scopul de a testa şi promova această metodologie de evaluare, IFCP a fost contractat să desfăşoare o evaluare pilot cu muncitori adulţi, de preferinţă migranţi reveniţi în ţară. Compania lider în construcţii “Glorinal” a fost selectată drept partener, datorită faptului că aceasta importă tehnologii noi în mod operativ şi creează tendinţe pe piaţa locală. Ocupaţia selectată pentru pilot a fost tencuitor, aceeaşi ca şi la evaluarea elevilor din şcoli profesionale. Motivul a constat într-un interes profesional de a proba aceleaşi instrumente într-un context de evaluare nou şi cu o categorie de beneficiari diferită.

 

Procesul de evaluare

    

Evaluarea pilot s-a derulat pe parcursul a două zile, au fost implementate trei probe practice în domeniul tencuirii suprafeţelor interioare şi exterioare care au durat per total şase ore. Aceasta s-a desfăşurat pe unul din şantierele „Glorinal”, iar evaluaţii au realizat sarcini de muncă reale, pentru care au purtat deplină responsabilitate. Procesul s-a finalizat cu o şedinţă internă a evaluatorilor, care au analizat şi comparat rezultatele evaluaţilor ca mai apoi să decidă asupra punctajului final pentru fiecare participant la evaluare.

 

Antohi Dina, “Glorinal" SRL, Chişinău 

Ojoj Mihai, “Constructorul” SRL, Floreşti

Roşca Adriana, LP nr. 2, Chişinău  

 
Evaluarea tencuitorilor
 

 Verificarea calităţii lucrului efectuat

Evaluatorii 

 

Doi practicieni de la companiile de construcţii „Glorinal” şi "Constructorul" şi un maistru-instructor de la liceul profesional nr.2 din mun. Chişinău au fost invitaţi să presteze servicii de evaluatori a competenţelor profesionale. Toţi trei au fost instruiţi anterior în proceduri de evaluare şi au participat la experimentul cu elevii şcolilor profesionale. Din acest motiv, pe de o parte au beneficiat doar de o (re)instruire-fulger şi pe de alta, au contribuit cu sugestii constructive, inspirate din lecţiile învăţate de la evaluarea precedentă.  

 

Evaluaţii

 

În cadrul acestui pilot au fost evaluate opt persoane dintre care doar două au beneficiat de instruire la şcoala profesională, restul au fost formate la locul de muncă. Nici una din aceste şase persoane nu dispuneau de un certificat care ar confirma calificarea în construcţii, fapt care complică lucrurile pentru angajator, în special în ceea ce ţine de măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi nu permite recunoaşterea oficială a creşterii profesionale. Participanţii la evaluare deţineau experienţă în lucrări de tencuire între 3 şi 20 ani. Cinci dintre ei au lucrat peste hotare timp de cel puţin 3 ani, majoritatea în Federaţia Rusă.    

 

Rezultatele pilotului  

 

Întreprinderea a fost interesată în mare parte în evaluarea competenţelor profesionale ale angajaţilor săi la moment pentru a determina necesităţile de instruire a acestora şi posibilităţile unora de transferare la lucrări mai complexe. Toţi evaluaţii au demonstrat abilităţi de tencuire remarcabile, o persoană a dat dovadă de performanţă deosebită şi pentru acest fapt s-a luat decizia de a fi promovat la postul de şef de echipă. Comisia de evaluare a prezentat comentarii şi recomandări utile participanţilor la evaluare referitor la reuşita lor.  Rezultatele pilotului au fost prezentate partenerilor naţionali la atelierul tehnic organizat de ETF în noiembrie 2009. Participanţii la atelierul de lucru în cauză – reprezentanţii guvernului, patronatelor, sindicatelor, instituţiilor de instruire şi formare profesională – au salutat eforturile depuse de echipa IFCP, constatând că ţara dispune de metodologia şi instrumentele necesare creării unui astfel de mecanism şi că pentru buna funcţionare a acestuia urmează să se asigure un cadru legal adecvat şi să se desemneze instituţiile responsabile.

 


Evaluarea pilot a adulţilor în sectorul alimentaţie publică


 

“…Metodologia de evaluare propusă de IFCP este consecventă şi de calitate; probele practice sunt sarcini reale de muncă, care definesc criterii de realizare divizate în paşi specifici, măsurabili şi observabili, ceea ce asigură obiectivitatea şi eficienţa testării…"

Lungu Angela, Director, restaurant “Flirt”

Procesul de evaluare

Evaluarea pilot a durat o singură zi şi s-a desfăşurat în câteva runde la trei restaurante din aceiaşi reţea din mun. Chişinău – “Vega-L”, ”Flirt”, “Luceafărul”. Fiecare rundă a durat aproximativ două ore pe parcursul căreia au fost evaluaţi câte doi sau trei bucătari. Participanţilor la evaluare li s-au oferit aceleaşi sarcini de muncă – prepararea bucatelor din carne şi a unui desert. Pe lîngă competenţele profesionale, cu ajutorul instrumentelor de evaluare selectate a fost posibilă evaluarea calităţilor profesionale cum ar fi: bine organizat în procesul de lucru, creativ şi atent la detalii (preparare, ornare, condimentare), punctual şi îngrijit în vestimentaţie şi procedee de lucru. Aspecte importante cum ar fi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi aplicarea igienei personale au fost urmărite şi punctate cu exigenţă de către evaluatori în baza ghidului de performanţă. Procesul de evaluare s-a încheiat cu şedinţă internă a evaluatorilor, care au analizat, comparat rezultatele evaluaţilor şi decis asupra punctajului final pentru fiecare participant la evaluare.

 

 

Evaluatorii  

Lungu Angela, Director, restaurant “Flirt”
Cernomaz Marina, Şef de producere, casa nunţii “Luceafărul”

 Evaluarea bucătarilor
 

Analiza rezultatelor

 

Cei doi evaluatori recrutaţi au reprezentat restaurantele care au fost nemijlocit implicate în pilot. Fiind şefi ai secţiei de producere, aceştia au rolul să dirijeze procesul de lucru, să monitorizeze şi să îndrume angajaţii. Mai mult decît atît, aceştia îşi pot asuma decizii referitor la actualii şi potenţialii angajaţi. Aceste persoane au fost motivate să se implice în prezentul experiment nu doar din respect faţă de partenerii săi din cadrul comitetului sectorial, dar şi dintr-un interes concret faţă de o metodologie nouă şi eficientă de evaluare a potenţialului uman.

 

Evaluaţii  

 

La acest proces de evaluare au participat opt bucătari, şase din ei au absolvit o şcoală profesională şi doar doi au acumulat competenţe profesionale la locul de muncă. În Republica Moldova este un fenomen rar ca managerul unei întreprinderi să angajeze lucrători necalificaţi, în special atunci când acest fapt poate afecta siguranţa şi sănătatea consumatorilor. Toţi candidaţii erau tineri (19-22 ani) şi deţineau experienţă de la 1,5 la 4,5 ani în unităţi de alimentaţie publică, ceea ce nicidecum nu a influenţat calitatea lucrărilor realizate.

 

Rezultatele evaluării

 

Şase bucătari au dat dovadă de performanţe deosebite, două persoane însă mai necesită instruire şi îndrumare în meserie, care cel mai probabil le va fi oferită la locul de muncă prin intermediul rotaţiei în cadrul reţelei de restaurante „Vega-Lpentru a acumula experienţă profesională în localuri cu specific şi categorii de beneficiari diferite. Evaluaţilor li s-a oferit un feedback individual detaliat cu indicarea punctelor forte şi celor slabe în realizarea probelor practice implementate. Evaluatorii şi-au exprimat intenţia de a evalua şi ceilalţi 8-10 bucătari din reţea, utilizând aceeaşi metoda, doar sarcini de lucru diferite. Receptivitatea cu care reacţionează mediul de afaceri la metodologia propusă este un indiciu puternic precum că există cerere în ceea ce priveşte crearea uni mecanism de definire şi recunoaştere a calificărilor la nivel de întreprindere.